Tích hợp hệ thống định vị nhân viên cho Dược Việt Đức

Khách hàng của phần mềm bán hàng Master Pro tích hợp hệ thống định vị nhân viên thị trường lần này là Dược Việt Đức.

Triển khai Phần mềm cho LG Brandshop Điện máy Vũ Công

Khách hàng tiếp theo của HOSCO là hệ thống Siêu thị Điện máy Vũ Công. Hỗ trợ quản trị bán hàng, quản lý kho hiệu quả.

Triển khai phần mềm cho LG Brandshop điện máy Tám Oanh

Khách hàng tiếp theo của chúng tôi là Điện máy Tám Oanh nằm trong LG Brandshop. Hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý kho...

Triển khai phần mềm cho LG Brandshop Điện máy Văn Quân

Triển khai phần mềm bán hàng cho hệ thống siêu thị điện máy Văn Quân. Tối đa hóa lợi nhuận, giải thất thoát cho siêu thị...

Triển khai phần mềm cho LG Brandshop Điện máy Tuyển Huế

Siêu thị điện máy Tuyển Huế là khách hàng tiếp theo của HOSCO. Chúng tôi đã nhận được đánh giá cao của siêu thị điện máy Tuyển Huế...


mail zalo facebook
0909 934 689