Nhà Phân Phối

Lợi ích của phần mềm đối với Nhà Phân Phối

Trang bị công cụ hỗ trợ đơn đặt hàng, quản lý hoạt động bán hàng

Dễ dàng kiểm kê hàng tồn kho, công nợ và báo cáo

Tính được các khoản lợi nhuận từ từng đơn đặt hàng có thể đối chiếu tự động với nhà Cung Cấp.

Tích hợp các phân hệ về quản lý hàng tồn kho, quản lý nhân sự, quản lý PG,…Để có thể tạo nên một giải pháp tổng thể, hoàn chỉnh cho từng Doanh Nghiệp.

mail zalo facebook
0909 934 689