CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC OFFLINE

Cho phép làm việc ngay cả khi không có Wifi, 3G. Phần mềm lưu lại các dữ liệu về đơn hàng, thời gian, GPS vầ gửi về hệ thống khi có mạng

 

 

mail zalo facebook
0909 934 689