Hỗ trợ đánh giá nhân sự theo hiệu quả công việc – KPI

Tự động kết nối các dữ liệu chấm công, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, các khoản trích nộp và kết xuất ra bảng lương tổng hợp, phiếu lương cho từng nhân viên,…

mail zalo facebook
0909 934 689