GIẢI PHÁP CNTT 4.0

Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin như: Giải pháp trí tuệ nhân tạo AI, Giải pháp quản lý dữ liệu trên nền tảng Cloud Sever, Giải pháp lưu trữ dữ liệu Big Data, Tích hợp giải pháp thực tế ảo VR, Giải pháp bảo mật thông tin…

mail zalo facebook
0909 934 689